Zákaznická podpora:+420 724 769 532info@rukatech.cz

Reklamace a vrácení zboží

Potřebujete vrátit objednávku nebo uplatnit reklamaci?

Je nám líto, že nastala některá z okolností, která vás nutí zboží vracet či reklamovat. Jsme tu pro vás a chceme, aby byl případ co nejrychleji vyřešen k oboustranné spokojenosti.

Pokud se rozhodnete zboží vrátit nebo reklamovat, kontaktujte nás prosím a domluvíme se na dalším postupu.

Zákaznický servis 

+420 724 769 532
info@rukatech.cz

Provozní doba: 
PO - PÁ: 8:00 - 18:00

 

V následujících odkazech si můžete stáhnout potřebné formuláře:

1) Odstoupení od kupní smlouvy (pro odstoupeni od kupní smlouvy v zákonné době dle VOP)

2) Reklamační formulář (pro reklamaci zboží v zákonné době)

Práva, povinnosti a služby firmy RUKATECH při řešení reklamací zboží jsou popsány v článku Obchodní podmínky.

 

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace. Vždy nás prosím nejdříve kontaktujte na výše uvedených kontaktech.

2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Společnost RUKATECH, s.r.o. provozující e-shop www.rukatech.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.


V Brně dne 01. 03. 2022